GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 

Žemiau pateikiama mūsų grąžinimo sąlygos.

1. Pirkėjas / klientas turi užpildyti prekių grąžinimo formą per 7 darbo dienas po siuntos gavimo (laisva forma)

2. Prekė turi būti nenaudota ir su orginalia pakuote.

3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos ir nesugadinta.

4. Pirkėjas / klientas apmoka visas siuntos ir pakavimo išlaidas, įskaitant ir pakaitinės prekės siuntos išlaidas.

5. Jeigu pirkėjas / klientas nepageidauja prekės pakeisti, mes grąžiname pinigus tik gavę netinkamos kokybės prekę.

6. Gavę jūsų grąžintą prekę mes įsipareigojame pervesti pinigus per 10 darbo dienų.

7. Visos netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis”, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Grąžinant netinkamos kokybės prekę, būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentus. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” nustatyta tvarka.

6. Taisyklių keitimas.

Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo taisykles apie tai pranešdamas e-parduotuvėje. Jei Jūs, po šių sąlygų pasikeitimų, naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

7. Baigiamosios nuostatos.

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.